דלג לתוכן דלג לפוטר

איכות ובטיחות כמבנים וממנפים תרבות של ארגון

יכולתו של ארגון מותנת ביצירת תשתית ארגונית התומכת, מקדמת את יעדי הארגון משפרת  את האפקטיביות הארגונית ומאפשרת לו התפתחות ואחיזה ביכולתו ובמטרותיו.

הבניית תרבות ארגונית יוצרת  אוסף של קודים, תפישות, התנהגויות והבנות המובילים את כל הפרטים בארגון –עובדים ומנהלים – אל המטרה תוך שיתוף פעולה ופעילות גומלין.

מה היא אותה תשתית ארגונית תומכת? האם קביעת שיטת עבודה הינה יצירת תשתית?

עצם ידיעתה של שיטת עבודה נכונה, אין בה די כדי לחולל שינוי בהתנהגות העובדים ולכן איננה מספיקה ליצירת תשתית ארגונית תומכת ותרבות ארגונית כוללת.

מנהלים הם אילו האחראים למימוש ההחלטות ולפיתוח סטנדרטים התנהגותיים במסגרת המפעל.  ללא מנהלים, המנהיגים  תהליכים  ומפתחים תרבות כוללת, המפעל הופך לאוסף של פעולות ושל אנשים שאין ערובה שיהיה קשר ומשמעות בין האחד לשני.

בבואנו לדון בתרבות ארגונית, ניתן להבין שגם חוסר התייחסות לכשלים ואירועים מהווה תרבות של ארגון. ברור שכל ארגון השואף לשיפור אמור לבצע שינויים בתפיסת העבודה.

פיתוח תרבות ארגונית הכוללת אוסף של גישות, הנחות, ציפיות משותפות, שפה וסמלים תהווה בסיס לפיתוח ויצירת שינוי מובנה ומובן לכלל העובדים והנהלים.

"איכות" ו"בטיחות" הינם עמודי התווך עליהם נשענים המפעלים. התבססות עליהם בפיתוח תרבות ארגונית משיגה שתי מטרות, האחת שיפור תחומי ה"איכות" ו"הבטיחות" והשנייה יצירת קודים, תפיסות שפה וסמלים באמצעותם תתפתח התרבות הארגונית .

מכוון שקיימים נושאים תואמים בשני התחומים ניתן להתייחס אליהם כיצירת תפיסה כלל ארגונית. כדוגמה – ניהול תחקירים  – בעת זיהוי כשל או חריגה באיכות, יש לנהל תחקיר על מהות החריגה לקביעת הסיבות והלקחים דומה הדבר בבטיחות בעת חשיפה של מפגע או תאונה  יש נהל תחקיר לצורך ביצוע שיפור.

שני התחומים מחייבים התייחסות לנהלים והקפדה עליהם, שני התחומים מחייבים ארגון וניהול ידע לצורך פיתוח יכולת מעקב ובקרה , שני התחומים מחייבים ביצוע רענון והסמכה בתהליכים שונים.

פיתוח תרבות ארגונית בעלת קודים אחידים הן ל"איכות" והן ל"בטיחות, יוצרת סינרגיה להשגת אפקטיביות גבוהה בתחומים הנ"ל המשפיעה גם על תחומים אחרים במפעל. הפרדה בין התחומים – גוררת יחס שונה המושפע   מאישיותו של מוביל התחום או מהחשיבות שמייחסים לו בתקופות שונות במפעל.

תרבות של ארגון יש לנהל ולכן בכדי לפתח ולנהל יש לקבוע מערך ארגוני התומך את התחומים בפיתוח מחד ובניהול מאידך. ניהול נכון יוביל לשיפור הביצוע וניהול השינוי.

פרסומים נוספים

x

צור קשר

    דילוג לתוכן