דלג לתוכן דלג לפוטר
תוכן עניינים

ממונה בטיחות בעבודה

חברת ה.ב בטיחות מעמידה לרשות לקוחותיה שירותי ממונה בטיחות בעבודה מקיפים, הן לחברות והן לארגונים. שירותי ממוני בטיחות שלנו הם עוד נדבך במערכת מרכז הידע העדכנית והמתקדם שלנו בכל תחומי הבטיחות.

חברתנו חרטה על דגלה חתירה למצוינות, רמת שירות גבוהה, הקפדה על כלל הפרטים (מהקטן ועד לגדול) ואנו תמיד חותרים להתאמה מלאה של ממונה בטיחות לאופי הארגון שלכם ולצרכים הייחודים שלכם. היקף העבודה נקבע בהתאם לדרישות מפקח העבודה הראשי כך שאתם נהנים משירות מתקדם, ממוקד ומותאם.

כמו כל דבר אצלנו, ממונה הבטיחות מטעמנו זוכה לליווי ותמיכתה של החברה כולה ולכל המעטפת המקצועית וההדרכתית לה הוא נדרש במסגרת התפקיד והעבודה. אנו כחברה, נעמוד לצידו של ממונה הבטיחות ולמעשה הארגון הוא שיזכה לתמיכה המצוינת והמקצועית של מומחי התוכן שלנו בכל תחומי הבטיחות, בין אלו נמצא הדרכות ממוקדות אוכלוסייה (מעבדות, אנשי אחזקה, צוותי חירום, אש, גובה וכו'), סקרי סיכוני, ביצועי מפגעים, פיתוח הדרכות ולומדות, פיתוח ושימוש באמצעים טכנולוגיים העתידים להקל את תפקידו של ממונה הבטיחות ועוד.

ממונה בטיחות בעבודה יזכה למעטפת ומסגרת מלאה של כל הידע והכלים אותם הוא צריך על מנת לאייש ולמלא את תפקידו על הצד הטוב והבטיחותי ביותר.

ממוני בטיחות בעבודה מבלים את זמנם באתרים מסוכנים והמלאים במפגעים. טעות אחת קטנה עלולה להוביל לאסון גדול ולכן יש לשים דגש רב על נושא הבטיחות. אנו רוצים שכל עובד, מהזוטר ועד הבכיר, יגיע בשמחה לעבודה וישוב לביתו בבטחה. אין זה סוד כי תאונות בטיחות מתרחשות חדשות לבקרים ברחבי המדינה ובעולם כולו. בשל אחוזי הסיכון הגבוהים, מדינת ישראל פועלת ודורשת סביבת עבודה בטוחה יותר. חלק מדרישה זו היא מינוי ממונה בטיחות חיצוני אשר תפקידו יהיה לפקח על הנעשה באתר העבודה ולשמור על רמת בטיחות גבוהה של בעלי המקצוע בשטח.

היכן נדרשים שירותי ממונה בטיחות?

אם תשאלו אותנו, כמעט בכל אתר עבודה נדרש ממונה בטיחות אך המקומות העיקריים בהם קיימת דרישת חובה למינוי שכזה במקום העבודה הם:

 • אתרי בנייה
 • ענף החקלאות
 • עבודות חשמל
 • מפעלים בעלי סיכון

ועוד.

הימצאותו של ממונה בטיחות תאפשר עבודה בטיחותית יותר ושמירה על סביבת עבודה טובה יותר. חשוב מאוד לזכור כי בכל המקומות בהם יש דרישת למינוי של ממונה כזה, מדובר על מקומות עבודה בהם ישנו שימוש בציוד מסוכן, עבודה בגובה ובאופן כללי עבודה שהיא מסוכנת יותר מאשר עבודה במשרד.

תפקידו של ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות כשמו כן הוא ועליו לשמור על הבטיחות בעבודה ולהיות אחראי בטיחות בסביבת העבודה. מדובר בתפקיד חשוב ביותר ומנדטורי. להלן מספר נקודות חשובות ביותר:

 • ייעוץ בכל הנוגע לחוקים ושמירה על תקנות ותקנים שונים בתחום הבטיחות
 • איתור מפגעי בטיחות
 • אכיפה וקיום התקני בטיחות וגיהות תקינים
 • חקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע
 • הפקת לקחים וביצוע צעדי הבראה ומניעה עתידיים
 • הכנת הוראות בטיחות וגיהות רלוונטיות למקום התעסוקה, פרסום ועדכון בהתאם לצורך הקיים
 • השגחה על ביצוע הוראות בטיחות אלו ודיווח במידה ומתרחשות הפרות
 • וידוי כי אכן מתבצעת ביקורת ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה וכל ציוד אחר אשר חייב בבדיקה תקופתית
 • שיתוף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית

הקפדה ושמירה על נהלי הבטיחות בעבודה היא קריטית עבור כל ארגון. ארגונים המעסיקים מעל 50 עובדים אף מחויבים על פי חוק בנוכחותו של ממונה בטיחות. הממונה הוא זה האמון על הבטיחות בעבודה. ממונה מחויב לעבור הליך הסמכה מאוד מוגדר וניתן לעבור ולקבל את הסמכה זו מיידיה של חברת ה.ב בטיחות, החברה הוותיקה והמנוסה ביותר בישראל בתחומי הבטיחות. הכשרה בחברתנו, תסייע לכם בשמירה על רמת הבטיחות הגבוהה ביותר בכל ומכל היבט בטיחותי בארגון שלכם ולמעשה תשמור על חיי אדם מחד ומאידך גם על הארגון עצמו.

תפקיד ממונה בטיחות בעבודה

תפקיד ממונה בטיחות בעבודה הוא תפקיד מוגדר ולמעשה מדובר בהגדרת תפקיד מאוד פשוטה; ממונה הבטיחות בעבודה אחראי על ייעוץ והכוונה של המעסיק בכל הנוגע לחוקים, תקנות ותקני בטיחות וגיהות במקום העבודה.

במסגרת עבודתו ממונה הבטיחות הוא:

 • יאתר מפגעי בטיחות וגיהות
 • יתריע על מפגעי הבטיחות הקיימים או המתרחשים ויחתור לתיקונם
 • יוודא כי תקני הבטיחות וגיהות מתקיימים בצורה נאותה במפעל
 • ידרוש הנהגתם של סדרי בטיחות נאותים ב: מפעל / תהליכי עבודה / מתקנים / מבנים / ציוד / חומרים (ובכל שינוי בשני האחרונים)
 • יפעל לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ”ד – 1984
 • ידאג להכנת תכנית להדרכת עובדים
 • יוודא כי ישנה תכנית ניהול הבטיחות בארגון ולעדכנה בעת הצורך
 • יוודא כי כלל הוראות תכנית הבטיחות אכן מבוצעות ומיושמות
 • בעת תאונות עבודה או מחלות מקצוע, ממונה הבטיחות יחקור ויפיק את הלקחים הנדרשים, יערוך בכתב את מסקנות החקירה וממצאי החקירה, יציע את הצעדים הנדרשים למניעת הישנות תאונות אלו ולבסוף יוודא כי כלל העובדים תודרכו באשר לנסיבות התאונה ולמסקנות שהופקו מחקירתה.
 • ירכז את כל המידע והתיעוד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע אשר התרחשו במפעל
 • יכין, יפרסם ויעדכן את כלל הוראות הבטיחות בעבודה במפעל לצד תמצית מידע על הסיכונים הכרוכים בעבודה
 • יוודא כי כל החומרים, הציוד ותהליכי העבודה המסוכנים יסומנו בהתאם ויתקין את השילוט הנדרש לשימוש בציוד מגן אישי
 • ישגיח על הביצוע המלאה והנכון של כלל הוראות הבטיחות והגיהות ואף ידווח על כל הפרה
 • יבצע מעקב וביקורת תקינותם של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל כל הציוד המחוייב בבדיקה תקופתית או בדיקה לאחר שימוש
 • בכל מקרה בו קיימת בחוק דרישה לקיום בדיקות מכל סוג, הממונה יהיה אחראי על כך (בדיקות רפואיות לעובדים, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדה מוסמכת ועוד)
 • תיעוד מלא של ממצאי הבדיקות לצד שיתוף הממצאים וההשלכות של הבדיקות לרבות האמצעים בהם יש לנקוט לאור זאת
 • קביעת הסדרים להבטחת תנאי הבטיחות והגיהות בכל הקשור להעסקת קבלני חוץ
 • שת"פ עם ועדת הבטיחות המפעל והעברת כל הדרוש לה למען פעילותה וסיוע בקידום הבטיחות במפעל
 • כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייב עובד או לבריאותו, הממונה יורה על הפסקת עבודה וידווח למעביד או לנציגו
 • הממונה יהיה אמון על קיומן של תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום
 • דיווח שוטף על פי דרישה למפקח העבודה האזורי בנוגע לפעולות שבוצעו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים עתידיים במפעל
 • הממונה יתלווה למפקח הבטיחות בעבודה בביקורי הפיקוח במפעל בו מועסקים העובדים, יבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות וינקוט בכל הפעולות הנדרשות למילוי תפקידו

הקשר בין ממונה בטיחות מקצועי בעבודה לבין מיגור הסכנות בפועל

תפקיד ממונה בטיחות הוא משמעותי וחיובי לשמירה על הבטיחות בכל מקום בו הוא נמצא. אחראי בטיחות מעלה ומקדם את תודעת הבטיחות בכל ארגון בו הוא יועסק ומשימתו אינה פשוטה כלל וכלל אך קריטית למען שמירה על בריאות העובדים, שלמות המבנים והציוד וכמובן המשך עבודה סדורה ובטוחה של בית העסק.

אנחנו, בחברת ה.ב בטיחות, עומדים לשירותכם וערוכים לסייע לכם בכל דרך אפשרית בשמירה על רמת הבטיחות המקסימלית במפעל שלכם. אנו כאן על מנת להכשיר את ממונה הבטיחות הבא בארגון שלכם ולהכינו למילוי תפקידו על הצד הטוב ביותר. אנו מזמינים אתכם לגלוש באתר שלנו וללמוד כל שיש על נושא ממונה הבטיחות בעבודה וליצור איתנו קשר בכל שאלה.

האם כל אחד/ת יכול להיות ממונה בטיחות בעבודה?

כאמור, תפקיד ממונה בטיחות בעבודה מתאים לכל מי שעומד בדרישות וכדי להיות ממונה בטיחות יש לעבור בהצלחה את קורס ממונה הבטיחות. קורס זה יעניק לו את ההסמכה הנדרשת ממפקח העבודה הראשי.

חברת ה.ב בטיחות מאפשרת לכם ולנציג מטעמכם, לבצע קורס ממונה בטיחות וליהנות מהכשרה מלאה ומקצועית בתחום. הצוות שלנו, ישמח לעמוד לרשותכם ולהעניק לכם את המענה המלא והמדויק לצרכים שלכם. לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו ואל תהססו להתקשר.

שאלות ותשובות

ממונה בטיחות מוגדר בחוק כיועץ להנהלה בנושא הבטיחות והבריאות בעבודה. במקור המדינה הטילה את האחריות לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים על מקום העבודה.

מקומות עבודה המחזיקים מעל ל-50 עובדים וכפופים לפקודות הבטיחות.
עסקים מתחום החקלאות בהם מועסקים מעל ל-50 עובדים.
אתרי בנייה בהם מועסקים מעל ל-100 עובדים.
כל בית עסק אחר אשר המפקח האזורי קבע כי הסיכונים המאפיינים אותו מצריכים מינוי של ממונה בטיחות.

בוודאי. תפקיד ממונה בטיחות דורש הכשרה מקצועית ומיועד למהנדסים ולבעלי תארים במדעי הטבע, הטכנולוגיה ודומיהם בעלי שנתיים ניסיון במקצועם והנדסאים וטכנאים בלעי שלוש שנות ניסיון במקצועם.

לימודי ממונה בטיחות, נמשכים כ–328 שעות שהם 36 ימי לימוד. הלימודים מתקיימים ברחבי הארץ.

ממונה בטיחות רואה באופן רוחבי את כלל הפעילות התפעולית של הארגון. הוא נוכח בצמתי החלטה משמעותיים אשר יש בהם כדי לתרום לשמירה על חיי העובדים באמצעות ביצוע סקרי סיכונים, איתור מפגעים, ביצוע אירועי למידה ותכנון למידות ארגוניות. ממונה הבטיחות מביא לידי ביטוי ידע ייעודי בתכנון והכנסת מכונות לקווי הייצור ומוערב בכלל השלבים הביצועיים.

התפתחות הבטיחות, התקנות והדרישות בתחום, העצימו את תפקיד הממונה והוא נחשב כיום למקצוע מבוקש. ממוני הבטיחות, נהנים מאופק תפקידי מרתק אשר נמצא בליבת העיסוק הארגוני עם יכולת השפעה מהותית. ולכן ניתן לראות את היקף בעלי התפקידים אשר מעוניינים לעסוק בתחום זה.

x

צור קשר

  דילוג לתוכן