דלג לתוכן דלג לפוטר

הטמעת מבדקי גהות בפעילות הדרכתית

ניטורים סביבתיים תעסוקתיים (מבדקי גהות) מגוונים מתבצעים במפעלים על-פי חוק והתקנות. מבדקי מפלסי רעש, מבדקי חשיפה לחומרים מסוכנים ואבק מזיק, חשיפה לקרינה ועוד. המבדקים המבוצעים מצביעים לא אחת על בעיות הקשורות לכשלים טכניים, חומרים לא מתאימים או להתנהגותו של העובד, חוסר שימוש נכון בציוד  הנדסי כמו מנדפים, ציוד מגן אישי או הקפדה על נהלי עבודה נכונה. התייחסות נכונה לממצאי ניטור סביבתי כחלק מתוכנית ההדרכה היא מחויבת ופעילות הדרכתית נכונה עם ממצאי הניטורים  יניב את השינויים המבוקשים. יש לציין שבכל מקרה של חשיפת העובדים לגורמים מזיקים על פי חוק חלה על מעסיק חובת מסירת מידע והדרכה שנתית על דבר הסיכונים ואמצעים למניעתם.

חברת אל-כם – מעבדה מאושרת המבצעת ניטורים סביבתיים כנדרש בחוק ומגיעה לבחינת "שורש בעיית החשיפה" , בשיתוף חברת ה.ב. בטיחות משתפים פעולה להגברת המודעות והיכולת הטמונה בשימוש בממצאי הניטורים לצורך הדרכת העובדים והובלה לשינוי.

יום העיון – משלב בין עבודת הבדיקה הגהותית במפעלים לבין פיתוח ההדרכה המבוססת ממצאי הניטור.

שילוב נכון ושימוש בממצאים אלו בהכשרת העובדים יפחית את הפערים הנצפים בבדיקות הגהותיות הבאות וכן ישמש לעמידה בתקנות – הדרכה על סיכונים בסביבת העבודה.

הנושאים הנלמדים:

  • סקירת מגוון ניטורים סביבתיים המבוצעים במפעלים פילוח תוצאות המושפעות מהתנהגות העובד.
  • הצגת נוהל ביצוע סקר מקדים .
  • ממצאים מבוססים בעיות טכניות מול ממצאים מבוססים שינויים בהתנהגות העובד
  • מיקוד הרלוונטיות של הממצאים בהתאם גורמים להם נחשפים העובדים.
  • תהליך הפיכת ממצאי הבדיקות בפעילות הדרכתית מותאמת , פעילויות במחלקה או פעילויות חוצות ארגון.
  • דוגמאות לפעילויות משלבות ממפעלים.

שם המרצים:

גב' הדס בלום – מנכ"לית ה.ב איכות ויזמות בע"מ

גב' אריקה ספיר

x

צור קשר

    דילוג לתוכן