דלג לתוכן דלג לפוטר

כללים לשמירה על הבטיחות בעבודה בשנת 2021

חוקי העבודה המונהגים ומוסדרים במדינת ישראל כוללים בתוכם שורה ארוכה של תקנות בטיחות הנוגעים לתחום הבטיחות והגיהות במקומות העבודה השונים. פקודת הבטיחות המונהגת בישראל, משלבת בתוכה למעלה מ-200 חוקים ותקנות שונים והיא כוללת פרקים שלמים המתייחסים לכל האמצעים בהם נדרשים בעלי העסקים ומנהלי מקומות העבודה השונים לנקוט לצורך שמירה על בריאות העובדים.

מי אחראי לתחום הבטיחות במקומות העבודה השונים?

תחום הבטיחות והגיהות במקום העבודה הוא באחריותו המלאה של בעלי בית העסק הנדרש במקרים מסוימים (בהתאם לסוג העסק ומספר המועסקים בו) להעסקתו במשרה מלאה של ממונה בטיחות במקום העבודה ו/או לשכירת שירותיו של יועץ בטיחות בעבודה הנדרש לכל סוגי העסקים בלי קשר למספר העובדים המועסקים בו. תפקידיהם המקצועיים של יועץ בטיחות וממונה בטיחות במקום העבודה, חולשים למעשה על יישום כל התקנות המופיעות בחוקי העבודה בנושא הבטיחות והגיהות וכל זאת תוך התאמת והגדרת נהלי העבודה בהתאם לסיכונים הפוטנציאליים המותאמים למקום העבודה הספציפי.

שימו לב – מכיוון שלא קיימת עבודה נטולת סיכונים, העסקתו של יועץ בטיחות במסגרת שירותי ייעוץ חיצוניים לבעלי בית העסק, נחוצה לכל בית עסק באשר הוא.

מהם הכללים לשמירה על הבטיחות בעבודה?

הכללים לשמירה על בטיחות העובדים במקומות העבודה השונים הם למעשה שורה ארוכה של תקנות בטיחות המופיעות בחוק. כללים אלו נכתבו לאורך השנים והם כוללים בתוכם מאות תקנות אשר נקבעו בהתאם לתרחישי הסיכון השונים, לרבות, תרחישי סיכון במצבי חירום. חשוב לציין שתקנות הבטיחות השונות עוסקות גם בהיבטים הבטיחותיים הנדרשים לצרכי צמצום תאונות עבודה במקומות העבודה השונים וגם בהיבטים הבריאותיים הקשורים לרווחת העובד בכל הנוגע לתנאי העסקתו.

כיצד העובדים אמורים לדעת מהם הכללים השונים לשמירה על בטיחותם ובריאותם?

מתוקף אחריותו של המעסיק לדאוג לבריאות ורווחת העובדים, חלה חובה בהעסקתו של ממונה בטיחות במשרה מלאה בכל מקומות העבודה בהם מועסקים מעל 100 עובדים במקביל, כאשר בעסקים מסוימים החובה חלה בכל מקומות העבודה בהם מועסקים מעל 50 איש במקביל. בין יתר תפקידיו המקצועיים של ממונה בטיחות מטעם מקום העבודה הוא לבנות תכנית בטיחות המותאמת לתקנות המופיעות בחוק ולצרכי מקום העבודה וליידע את כלל העובדים בדבר התכנית והכללים השונים על פיהם הם אמורים לנהוג ולהתנהל במקום העבודה. תפקידו על ממונה הבטיחות כולל גם העברת הדרכות בטיחות בעבודה לעובדים בנושא.

יועץ בטיחות – מתי תדרשו לשכירת שירותיו?

יועץ בטיחות הוא למעשה מהנדס בטיחות ו/או ממונה בטיחות בעל ניסיון תעסוקתי בנושא, ואת שירותיו מומלץ לשכור גם למטרות פיקוח על תחום הבטיחות והגיהות במקומות עבודה בהם מועסק ממונה במשרה מלאה וגם למטרות מתן שירותי ייעוץ למקומות עבודה אשר אינם מחויבים בחוק בהעסקתו של ממונה בטיחות.

כללים לשמירה על בטיחות בעבודה

פרסומים נוספים

x

צור קשר

    דילוג לתוכן