דלג לתוכןדלג לפוטר

תוכנית לניהול הבטיחות

חובת הכנת תוכנית בטיחות מעוגנת בתקנות הארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול בטיחות, תשע"ג-2013).

מטרתה העיקרית של התקנה הינה לקבוע שיטה פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה.

הכנת תוכנית לניהול הבטיחות חלה על:

 1. מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה שמועסקים בו 50 עובדים לפחות.
 2. מקום שבו מתבצעת בנייה או בנייה הנדסית על ידי מבצע המעסיק באתרי בנייה, בעצמו או באמצעות קבלני משנה המעסיק 50 עובדים לפחות, בו זמנית.
 3. מקום הנמנה עם תחומי העבודה או המקומות המפורטים בתוספת שמועסקים בו 50 עובדים לפחות מחויב בהכנת תכנית לניהול בטיחות.

מוסדות ותחומים המחויבים בחוק להכין תכנית לניהול בטיחות:

 • בתי חולים, מוסדות רפואיים או סיעודיים
 • מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות טכנולוגיות
 • מוסדות מחקר
 • בתי מלון
 • בתי מסחר לרבות קניונים
 • נמלי תעופה, חברות תעופה
 • רשויות מקומיות
 • תאגידים למתן שירותי תברואה ומים לרשויות המקומיות
 • תאגידים להתיישבות שיתופית
 • חקלאות

תוכנית בטיחות תכלול את הסעיפים הבאים:

 1. תיאור מקום העבודה.
 2. מדיניות הבטיחות.
 3. מבנה מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית
 4. ניהול סיכונים.
 5. הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית.
 6. בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים.
 7. בדיקות רפואיות תעסוקתיות.
 8. קביעת וחידוש הרשאות.
 9. פעולות ומשימות נוספות.
 10. רשימת הוראות ונהלים.

תוכנית לניהול בטיחות – שלבים בניהול סיכונים:

זיהוי גורמי סיכון

תוכנית לניהול בטיחות

הערכת סיכונים

תכנית לניהול בטיחות

ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים

מערכת לניהול בטיחות

קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים

תוכנית בטיחות

יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת סיכונים:

 • בעל תפקיד במקום העבודה המוסמך לאשר את רמת הסיכון הקביל.
 • בעל תפקיד במקום העבודה האחראי ליישום האמצעים לבקרת הסיכון.
 • לוחות זמנים ומועד סיום ליישום האמצעים לבקרת הסיכון.
 • אופן המעקב אחרי הפחתת הסיכון
 • כתיבת נהלים עבור איתור מפגעי בטיחות והכנסת גורמי סיכון חדשים. ועוד…

ה.ב בטיחות מתמחה בכתיבת תוכנית בטיחות ומלווה ארגונים עד להשלמת התכנית, ואף עובדיה מוסמכים לחתום ככותבי התכנים.

תוכנית לניהול בטיחות
x

צור קשר

  דילוג לתוכן