ה.ב בטיחות - הדרכות בטיחות בעבודה

קורס ממונה בטיחות

קורס ממונה בטיחות

קורס ממונה בטיחות

קורס ממוני בטיחות לשנת 2019 יוצא לדרך, לפרטים והרשמה

לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) 1996, כל ארגון שתקנה זו או חלקה חלה עליו ומונה 50 עובדים לפחות חייב להעסיק ממונה בטיחות בעבודה.

ממונה בטיחות בעבודה אינו מחויב להיות מועסק על ידי הארגון וחברות רבות במשק מעסיקות ממונה בטיחות בעבודה באופן חיצוני"

חברת ה.ב בשיתוף עם המכללה הטכנולוגית באר שבע מבצעים קורס ממונה בטיחות בצורה חוויותית ומקצועית , הקורס מאושר ע"י משרד העבודה .

הקורס מתקיים באינטל קריית גת

הנושאים  הנלמדים בהתאם לתוכנית מאושרת של משרד העבודה והרווחה

שעות לימוד: 290 שעות

לפרטים נוספים: liatx.shitrit@intel.co.il

לקבלת ייעוץ מקצועי

ה.ב בטיחות בפייסבוק yt-f

דברו
איתנו

צור קשר