ה.ב בטיחות - הדרכות בטיחות בעבודה

קורס נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות

נאמני בטיחות מוגדרים ב"חוק ארגון פיקוח על העבודה" ומחייבים כל אתר ובו מתבצעת עבודה למנות "נאמן בטיחות", תפקיד נאמן הבטיחות הוא לנצל את הידע שלו והמודעות שלו בתחום לשיפור תרבות הבטיחות באתר בו עובד על ידי העברת מידע רלוונטי להנהלה ולממונה הבטיחות. קורס נאמני בטיחות נועד כדי להכשיר עובדים מיומנים מתוך הצוות לשמש כנאמני בטיחות.

קורס נאמני בטיחות הוא קורס המפוקח על ידי התמ"ת אשר מעניק לחברות מסוימות כדוגמת ה.ב בטיחות את ההיתר להסמיך עובדים כנאמני בטיחות.
קורס נאמני בטיחות הוא בן 24 שעות (3 ימי הדרכה) ומצריך מעבר מבחן מסכם.

הקורס מעניק לעובד ידע כללי נרחב בנושאי הבטיחות השונים ובנוסף כלים שונים לקידום תרבות הבטיחות האתרית שלו.

נושאי הקורס כפי שמוגדרים על ידי התמ"ת:

 • יסודות תורת הבטיחות (חוק ארגון ופיקוח על העבודה)- ארגון הבטיחות והגיהות בעבודה
 • ועדת בטיחות ופעולותיה
 • מוסדות העוסקים בבטיחות וגיהות
 • ארגונומיה – הנדסת אנוש
 • משטחי עבודה, דרכי גישה ומעברים
 • שימוש נכון בציוד מגן אישי
 • אמצעים למניעת נפילה מגובה
 • עקרונות הגנת מכונות ושימוש בכלי יד
 • סיכוני חשמל (כולל ריתוך)
 • מניעה וכיבוי שריפות
 • חומ"ר/חומ"ס
 • תנאים סביבתיים
 • גורמי תאונות
 • עקרונות אביזרי וכלי הרמה ושינוע
 • סקר סיכונים וסקר מפגעים

קורס זה אינו מוכר כיום כשירות

לקבלת ייעוץ מקצועי

ה.ב בטיחות בפייסבוק ה.ב בטיחות בגוגל פלוס yt-f

דברו
איתנו

צור קשר